Till alla som besökt oss under året, såväl medlem som gäst, vill vi tacka er för att ni bidragit till att klubben sjuder av liv och framtidstro. Under året har vi gått igenom ett "stålbad" och därför kan vi till nästa säsong ge dig än mer upplevelser såsom vår vision anger: "Livskvalitét och energi i en stimulerande miljö".