12

Par
3
Index
10
61
187m
57
172m
54
145m
51
120m
47
120m

12

Par
3
Index
10
61
187m
57
172m
54
145m
51
120m
47
120m

12:an

12:an är inledningen på en serie hål som spelas rakt västerut. För oss västkustbor vet vi att det under sommaren blåser därifrån 9 av 10 dagar.
Greenen var för ett antal år sedan hela 45 meter lång och vattenhindret var 4 meter bredare.

Som alltid på ett par 3 hål är klubbavlet viktigt. Nu finns det yta efter vattnet att rulla upp bollen på greenen. Ko ihåg att checka av vinden, flaggplaceringen och klubbvalet. Med dessa tre delar under kontroll kommer du att lyckas med hålet.