2

Par
3
Index
9
61
215m
57
190m
54
168m
51
163m
47
163m

2

Par
3
Index
9
61
215m
57
190m
54
168m
51
163m
47
163m

In i vinden

En utmaning väntar för alla spelare på hål 2. Oftast blåser det västlig vind vilket betyder motvind på 2:an.

Tag en klubba extra om du känner en bris. Det finns gott om plats till vänster om greenen. Därifrån kan du även slå en rullchip som rent ut av sätter upp dig för en parchans.