Rapport från banan

HÖST PÅ BANAN
Säsongen lider mot sitt slut, även om vi hoppas att banan kommer bjuda på fina upplevelser länge till. Nu när det börjar bli lite kyligare är vårt gräs extra känsligt och det blir dubbelt så viktigt att laga t.ex. nedslagsmärken. Tyvärr har vi sett att det varit lite si och så med detta de sista veckorna så en vädjan till er alla, lag minst ett nedslagsmärke per green, gärna fler!

Det kan även innebära frost nätter och det är absolut förbjudet att spela och beträda greener vid frost. Gör man det blir det irreparabla skador inför våren!

Vi kommer även succesivt att minska antal klippningar per vecka och fokusera på att ställa iordning banan inför vinteridet. Det innebär att bl.a. att tömma bevattningssystem och preparera grönytorna för is och snö.