Banstatus

Vår Head greenkeeper Dan har ordet

Från och med fredag den 1 dec. stänger vi våra ordinarie greener och tees.

Spel på vintergreener gäller även vid frost.

'Vi kommer att sätta ut blå tee-klot där alla spelar ifrån, tee-kloten är placerade på olika ställen på respektive hål. Vinter-greener har blå flaggor. 
Lägesförbättring ett scorekort på hela spelfältet