Nytt globalt handicapsystem kommer 2020

Runt om i golfvärlden tillämpas olika sätt att räkna ut spelarens aktuella handicap. Men från och med 2020 kommer ett nytt gemensamt och globalt handicapsystem att implementeras – World Handicap System (WHS). Det meddelar USGA och R&A. Det nya handicapsystemet har tagits fram genom att granska och jämföra hur det funkar inom European Golf Association, Golf Australia, the Council of National Golf Unions (CONGU) i Storbritannien och Irland, South African Golf Association, the Argentine Golf Association samt USGA.

Hej kära medlemmar,

Det har också under en tid pratats om det nya världshandikappet som kommer att införas 2020. Det kommer att innebära ganska stora förändringar för oss här i Sverige då vi i princip har spelat på ett handikapp som är att likna med ett personbästa. Det nya systemet kommer förenklat att fungera som så att man räknar ut ett snitt av de 8 bästa av de senaste 20 rundorna. Det kommer att ställa högre krav på oss golfare att registrera alla ronder vi spelar i slagspel eller poängbogey för att få ett så rättvisande handikapp som möjligt. 

Mer finns att läsa på SGF’s sida https://golf.se/regler-och-handicap/handicap/varldshandicap/

Vi ser vi positivt på detta och rekommendationen är att börja redan från denna säsong att registrera alla rundor både bra och dåliga för att vänja sig, Då kommer dessutom våra nuvarande handikapp att sakta men säkert närma sig det som sen komma skall. Då kommer det också mest troligt inte inträffa oväntade höjningar eller sänkningar vid den årliga revisionen. Handikappet hanteras väldigt lätt via Min Golf som nås via SGF’s hemsida golf.se uppe i högra hörnet där man sedan loggar in met sitt golf-ID därefter klickar på Justera HCP. 


Här är några av punkterna i WHS:

• Både tävlingsspel och sällskapsronder kommer att ligga till grund för golfarens handicap.

•  Ett genomsnitt av de 8 bästa av dina 20 senaste handicapronder, ska ligga till grund för det nya handicapet.

•  Systemet kommer att ta hänsyn till onormala väderleksförhållanden, som kan påverka spelarens prestation.

•  Dagliga handicaprevisioner.

•  54,0 som maxtak, oavsett kön, för att uppmuntra golfarna att bli bättre och därmed få roligare på banan.


Keep swinging
Claes