Pågående projekt

Här listas klubbens aktuella projekt, och "ägare" av dessa, som inte faller under det vanliga styrelse- eller kommitte arbetet.
Vision 50/50
Susanna Cassberg & Klubbchef

Dokumentation av banan
Headgreenkeeper

Motionsspår utmärkning
Klubbchef

Uppmärkning av banan
- hur och var ska markeringa för hinder finnas
Klubbchef med referensgrupp av domare, BUG, tävlings kommitee

Nytt / utökning av gym / träningsrum
Dan Ericsson

Nytt fläktsystem klubbhus
Styrelsen & Ove Svenningsson

Solceller tak

Laddstolpar