Medlemskap

Premium medlemskap 6 500 kr/år

Extra mervärden med premium medlemskapet.
Medlemskap i Sjögärde GK
Obegränsat spel på Sjögärde GKs alla banor, boka spel när du vill
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Erbjudande från partners och från Sjögärde GK.
Årskort på rangen ( värde 850 kr)
Ta med upp till TRE gäster till rabatterad greenfee
1 gratis greenfee check (värde upp till 550 kr)


Fullvärdig medlem, 5 900 kr/år 
 

Medlemskap i Sjögärde GK
Fritt spel på Sjögärde GKs alla banor, enligt gällande bokningsregler
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Erbjudande från partners och från Sjögärde GK

Vardags medlem, 4 900 kr/år

Medlemskap i Sjögärde GK
Fritt spel på Sjögärde GKs stora bana alla helgfria vardagar, enligt gällande bokningsregler
samt obegränsat spel på korthålsbanan och footgolfbanan alla dagar
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Erbjudande från partners och från Sjögärde GK

Mini medlem, 2 950 kr/år 

4 stycken rundor ingår i årsavgiften, därefter erläggs greenfee
Medlemskap i Sjögärde GK

Obegränsat spel på Sjögärde GKs korthålsbana och footgolfbanan
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Erbjudande från partners och Sjögärde GK

Registeravgift för att behålla sin spelrätt aktiv 500 kr/år 
(Gäller enbart icke aktiva medlemmar som innehar spelrätt)

Fritt spel på korthålsbanan och footgolfbanan

 

Junior och Studentmedlemskap

Juniormedlem 0-12 år, 600 kr

Juniormedlem 13-17 år, 1 000 kr

Juniormedlem 18-21 år, 2 000 kr 

(ålder avser det år man fyller)

Studentmedlemskap,      3 500 kr (För dig som under 2017 går en utbildning på heltid och kan uppvisa studieintyg)

 

För Junior och Studentmedlemskap gäller samma förmåner som för fullvärdesmedlemsskap.