Medlemskap


Medlemskap 2019 

Fakturor för 2019 har skickats ut 30 nov, har du inte fått din så hör av dig till servicecentret.

Förutom sponsormedlemskap (kontakta Claes för mer info) kommer det inte finnas fler medlemskapskategorier. Ni som under året haft andra än nedan kommer flyttas till den kategori som till innehåll mest liknar den ni har idag.

Iår blev det av många olika anledningar många sena betalningar. Är fakturan obetald skickas en påminnelsefaktura samt en påminnelseavgift om 50 kr för att täcka extra hanteringskostnader. Skulle även påminnelsefakturan förbli obetald så kommer vi inaktivera Golf-Idt.

Det är viktigt för klubbens kassaflöde, och även av solidariska skäl, att fakturan betalas på rätt tid.


2019 i korthet:
- Inga bokningsregler för någon medlemskategori (samma för alla), dvs alla kan boka när man vill!
- Alla medlemmar kan ta med upp till TRE gäster till rabatterad greenfee med 100kr (vid normal greenfee) i sin boll
  (gäller vid betalning på klubben)

I nedan avgifter INGÅR medlemskapsavgift med 500kr för senior & 300 kr för junior.

Premium medlemskap 7 000 kr/år
Medlemskap i Sjögärde GK
Obegränsat spel på Sjögärde GKs alla banor, boka spel när du vill
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Årskort på rangen ( värde 850 kr)
Ta med upp till TRE gäster till rabatterad greenfee med 100kr (vid normal greenfee) i sin boll (gäller vid betalning på klubben)
1 gratis greenfee check (värde upp till 550 kr) att nyttjas under innevarande säsong


Fullvärdig medlem, 6 700 kr/år  
Medlemskap i Sjögärde GK
Obegränsat spel på Sjögärde GKs alla banor, boka spel när du vill
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Ta ta med upp till TRE gäster till rabatterad greenfee med 100kr (vid normal greenfee) i sin boll (gäller vid betalning på klubben)


Vardags medlem, 5 700 kr/år
Medlemskap i Sjögärde GK
Fritt spel på Sjögärde GKs stora bana alla helgfria vardagar,
boka spel när du vill alla helgfria vardagar,
samt obegränsat spel på korthålsbanan och footgolfbanan alla dagar
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Ta ta med upp till TRE gäster till rabatterad greenfee med 100kr (vid normal greenfee) i sin boll (gäller vid betalning på klubben)


Mini medlem 2 950 kr/år
Medlemskap i Sjögärde GK
4 stycken rundor ingår i årsavgiften, därefter erläggs greenfee,
boka spel när du vill
Obegränsat spel på Sjögärde GKs korthålsbana och footgolfbanan
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Ta ta med upp till TRE gäster till rabatterad greenfee med 100kr (vid normal greenfee) i sin boll (gäller vid betalning på klubben)


Spelrättsinnehavare utan medlemskap
Registeravgift för att behålla sin spelrätt aktiv 500 kr/år 
(Gäller enbart icke aktiva medlemmar som innehar spelrätt)
Fritt spel på korthålsbanan och footgolfbanan

 
Junior medlemskap
Juniormedlem 0-12 år, 300 kr
Juniormedlem 13-17 år, 1 500 kr
Juniormedlem 18-21 år, 2 000 kr 
(ålder avser det år man fyller)

Studentmedlemskap, 3 500 kr/år
(För dig som går en utbildning på heltid och kan uppvisa studieintyg)

 För Junior och Studentmedlemskap gäller samma förmåner som för fullvärdesmedlemsskap.