Medlemskap

Premium medlemskap 6 500 kr/år

Extra mervärden med premium medlemskapet.
Medlemskap i Sjögärde GK
Obegränsat spel på Sjögärde GKs bägge banor, boka spel när du vill
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Samarbetsavtal med andra klubbar
Erbjudande från partners och från Sjögärde GK.
Årskort på rangen ( värde 850 kr)
Ta med upp till TRE gäster till rabatterad greenfee
1 gratis greenfee check (värde upp till 495 kr)

Fullvärdig medlem, 5 900 kr/år 
 

Medlemskap i Sjögärde GK
Fritt spel på Sjögärde GKs bägge banor, enligt gällande bokningsregler
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Samarbetsavtal med andra klubbar
Erbjudande från partners och från Sjögärde GK

Vardags medlem, 4 900 kr/år

Medlemskap i Sjögärde GK
Fritt spel på Sjögärde GKs stora bana alla helgfria vardagar, enligt gällande bokningsregler
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Samarbetesavtal med andra klubbar
Erbjudande från partners och från Sjögärde GK

Mini medlem, 2 950 kr/år 

Medlemskap i Sjögärde GK
Obegränsat spel på Sjögärde GKs korthålsbana
Avgifter till Svenska golfförbundet och Göteborgs golfförbund
Tidningen Svensk Golf
Samarbetsavtal med andra klubbar
Erbjudande från partners och Sjögärde GK
4 stycken rundor ingår i årsavgiften, därefter erläggs greenfee

 

Passivt medlemskap 500 kr/år (Gäller enbart medlemmar som innehar spelrätt)

Fritt spel på korthålsbanan och footgolfbanan

 

Junior och Studentmedlemskap

Juniormedlem 0-12 år, 600 kr

Juniormedlem 13-17 år, 1 000 kr

Juniormedlem 18-21 år, 2 000 kr 

Studentmedlemskap,      3 500 kr (För dig som under 2017 går en utbildning på heltid och kan uppvisa studieintyg)

 

För Junior och Studentmedlemskap gäller samma förmåner som för fullvärdesmedlemsskap.