Bokningsregler

Spel med medlem
Gäster till Premium medlem får ta med sig tre gäster som får 100 kr rabatt per person

Bokning-Registrering
Boka din starttid i GIT min golf.se Anmäl ankomst i god tid innan starttid. Använd gärna terminalen i klubbhuset för scorekort och betalning av gällande greenfee. Glöm inte att registera din score i GIT för handikapsjustering.

I övrigt see aktuellt bokningsläge

Bokningsregler
Från vecka 29 till och med vecka 32 gäller bokningsregler mellan 9,00-13,00 (övriga tider inga bokningsregler) enligt nedan:

Premium medlemmar har inga begränsningar och kan boka närsomhelst
Övriga medlemmar kan boka tidigast 3 dagar innan aktuell speltid. 
Gäster kan boka 2 dagar innan aktuell speltid.

Introduktionskort
Innehavare av PGA, GAF och SGA medlemskort. Nyttjandet skall föregås av förfrågan och bokning minst en dag före spel. Via Sjögärdes servicecenter, info@sjogarde.se 0340-65 78 65, greenkeeper@sjogarde.se 0705-849190 

För innehavare av GGF, SGF och andra kort. Nyttjandet skall föregås av förfrågan och bokning minst en dag före spel. Via Sjögärdes servicecenter, info@sjogarde.se eller 0340-65 78 65 I övrigt se statuter för GGF-kort

Sjögärde GK tillåter hund på banan!