Bokningsregler

Spel med medlem
Gäster till medlem får ta med sig tre gäster i samma boll som får 100 kr rabatt per person vid normal greenfee

Bokning-Registrering
Boka din starttid i GIT min golf.se Anmäl ankomst i god tid innan starttid. Använd gärna terminalen i klubbhuset för scorekort och betalning av gällande greenfee. Glöm inte att registera din score i GIT för handikapsjustering.

I övrigt see aktuellt bokningsläge

Ihopslagning av bollar / starttider
Klubben har rätt att senast kvällen före spel frigöra tider genom att slå ihop befintliga bokningar inom plus/ minus 20 min och fylla upp till 4 spelare / boll.
T.ex. en tvåboll är bokad 10.10 och en annan är bokad 10.20. Övriga tider är fullbokade. På kvällen innan slås dessa två tvåbollar samman till en fyrboll 10.20. Nya bokningsbekräftelser via GIT skickas ut som info. 

Detta för att få ett jämnare tempo på banan men framförallt möjligöra för fler spelare att hitta lediga tider. I exemplet ovan så  skulle en ny grupp om fyra hitta en plats 10.10 istället för att kanske inte komma ut alls tillsammans.

Om man av särskilda skäl vill säkerställa att man har en startid helt för eget bruk kan man spärra lediga platser mot en avgift om halv greenfee per plats (gäller även medlemmar).

Bokningsregler
Från vecka 29 till och med vecka 32 gäller bokningsregler mellan 9,00-13,00 (övriga tider inga bokningsregler) enligt nedan:

Medlemmar har inga begränsningar och kan boka närsomhelst
Gäster kan boka 2 dagar innan aktuell speltid.

Vår policy för spel i studiesyfte 
Innehavare av introduktionskort såsom GAF, SGA, PGA, NGU och Distrikt/SGF kontaktar tidsbokningen via telefon eller mail senast dagen innan spel om man önskar utnyttja kortet i studiesyfte. Legitimera och registrera dig vid ankomst. Spel i studiesyfte gäller 1 gång/säsong och för GGF 2 gånger/säsong. Introduktionskorten gäller ej vid företagsgolf, golfpaket och tävling.

Sjögärde GK tillåter hund på banan!