Arvsfonden

Under 2012 påbörjades projektet med att utforma en ansökan till Arvsfonden. Arvsfonden stöder föreningar runt om i landet som vill utveckla sin verksamhet i synnerhet gentemot barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Projekten skall vara nydanande för området, skapa förutsättningar till året runt verksamhet och även skapa en säker miljö för de prioriterade grupperna. Sjögärde GK har tilldelats 1,3 miljoner kronor för att utveckla föreningens verksamhet genom ett antal investeringar. Snart sätts spaden i marken för Nya Sjögärde!

Projektet är uppdelat i ett antal faser som sträcker sig över tre år med start nu i april 2014. Beloppet som beviljades är avsett att täcka hela eller delar av investeringen. I vår ansökan sökte vi bidrag för följande:

  • Svingstudio på drivingrangen
  • Slagplatser på drivingrangen med tak och vindskydd
  • Utegym
  • Lekplats (självfinansieras)

Det första som vi kommer att bygga inom ramen för projektet är en svingstudio med tillhörande platser under tak. I studion kommer vi att kunna hålla kursverksamhet under hela året. Studion skall vara såpass stor att den kan ta emot en grupp som tränar golf, fys, lyssnar på ett föredrag eller provar ut ny utrustning. I en del av byggnaden kommer bollmaskinen att stå. I direkt anslutning till studion kommer de första 5-7 mattorna utanför att få tak och vindskydd. Dessa båda byggnader gör att vi kommer att kunna hålla träningar under hela året på Sjögärde. Barn och ungdomar får således möjlighet att utvecklas på Sjögärde hela året!

I nästa fas kommer vi att anlägga ett utegym och en lekplats på området. I enlighet med visionen vill vi skapa en golfklubb som lever året runt. Vi har stor kapacitet för att ta emot gästande skolor och andra föreningar. Med våra befintliga områden (närspel, drivingrange, korthålsbana, konferenslokal, restaurang, omklädningsrum) är Sjögärde en klubb som har mer än bara golf. Sjögärde kan med denna investering ta nästa steg i sin utveckling och bli en naturlig samlingsplats.

Här på hemsidan kommer vi informera om projektet och vad som står näst på tur. Styrelsen har tillsatt en projektgrupp som ansvarar för projektet. Utöver dessa personer kommer juniorer och seniorer bjudas in till aktiviteter och träffar för att driva igenom hela projektet.
Projektledare: Patrick Ekman
Ekonomi: Tommy Larsson
Kommunikation: Claes Björklud
Aktiviteter: Jacob Bengtsson

Håll dig uppdaterad och följ med i klubbens utveckling mot ett nytt och spännande Sjögärde!

Arbete med bygglovsansökan

2014-09-09

Vårens glädjebesked om att vi erhållit 1,3 miljoner kronor via Arvsfonden gav hopp om en framtid på Sjögärde! Investeringar i anläggningen är en förutsättning för att möta kraven på en framtida golfanläggning. Styrelsen har under sommaren arbetet med att förtydliga projektet med planering och upphandling. Vid det senaste styrelsemötet godkändes en projektplan för steg 1 som innefattar svingstudio och tak över ett antal slagplatser. Inom en vecka kommer bygglovet för svingstudion att skickas in till Kungsbacka kommun. Målsättningen är att spaden skall kunna sättas i marken under senhösten och att invigningen av svingstudion skall ske under februari/mars. Placeringen av studion har vållat mycket diskussioner.

-Nu är det bestämt att vi söker bygglov för att placera studion längst till vänster på drivingrangen. Då kan vi bygga ett tak med vindskydd över resterande slagplatser som fästs i den befintliga byggnaden. berättar projektledare Patrick Ekman.

Tidsplanen för steg 1 ser ut enligt följande:
September -14: Ansökan om bygglov
November -14: Inledning markarbeten
Dec/Jan -15: Byggnation
Feb/Mars -15: Invigning

-Studion blir en perfekt plats att bedriva träning i. En säker, varm och trygg miljö för alla. Här kan spelare utvecklas! förklarar Jacob Bengtsson som lett arbetet med juniorernas kravställning på träningsanläggningen.

Om tidsplanen håller så kan vi inleda golfsäsongen 2015 med nya faciliteter som skapar helt nya förutsättningar för klubbens juniorer samt att vi kan locka nya grupper till Sjögärde.

Under senhösten kommer projektgruppen inleda arbetet med steg 2 som innefattar byggnation av utegym, bollplan och lekplats. Slutförandet av detta steg beräknas vara klart under hösten 2015 och våren 2016.