Samarbete med Svenska Golfförbundet!

Svenska Golfförbundet har erbjudit landets golfklubbar att ansöka om stöd i respektive klubbs utvecklingsarbeten. Hela projektet syftar till att medlemmar och gäster hos golfklubbarna skall få en ökad och ännu bättre golfupplevelse vid sina besök på banorna.

Stödet i projektet är kostnadsfritt och omfattar en bred palett av möjliga områden som klubbarna, om de blir antagna, kan välja ur.

Sjögärde GK skickades in en ansökan för en tid sedan och förbundet utsåg Sjögärde GK till att vara en av de tre klubbar i Västsverige som får delta med start 2022!

Samarbetet mellan klubben och förbundet innebär att klubbens medlemmar och ledning engagerar sig i de delar av programmet som Sjögärde GK väljer att fokusera på. I utbyte ställer SvGF sina resurser till vårt förfogande.

Sjögärde golfklubb har här en unik möjlighet att med experter, helt utan kostnad, få råd och stöd under utvecklingsperioden genom ett antal träffar på klubben i seminarieform men även genom mer konkreta åtgärder. Först och främst med inriktning på banan men även avseende resten av klubbens arbete.

Detta projekt ger oss, förutom allt det utvecklingsarbete klubben lägger ner av egen kraft, ytterligare en möjlighet att ta steg mot vår klubbs vision.

Grunden för vilka områden vi väljer ut för projektet finns i bankommitténs lista över angelägna utvecklingsområden men även bland idéer hos de medlemmar som kommer att delta i projektet.

Styrelsen har vid sitt möte igår beslutat sig för att ställa sig positiva till erbjudandet. Klubben träffar inom kort representanter för Golfförbundet för att stämma av förutsättningarna och arbetsformerna för projektet varefter styrelsen slutgiltigt tar ställning till frågan.

Den 10 maj 2022

Styrelsen för Sjögärde Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar