Årsmöte 21 februari 2021

Verksamhetsåret 2020 borde självklart firas med en klang och jubelföreställning, men tyvärr har faktorer utanför vår kontroll påverkat våra liv. Vi har ändå för avsikt att genomföra Årsmötet såsom stadgarna föreskriver, men på grund av den pågående pandemin kommer mötet att hållas digitalt. Förhoppningsvis maximerar vi också antalet deltagare med denna variant. Vid ett digitalt årsmöte behöver man ha tillgång till dator/surfplatta och mobiltelefon. Man kommer att kunna rösta precis som vanligt med hjälp av mobiltelefonen. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor.

Vi kommer genomföra årsmötet på följande sätt:

Den 29 januari skickar vi ut en formell kallelse till samtliga medlemmar via mail och för de som inte har detta verktyg via post. I början av nästa vecka lägger vi ut följande Årsmöteshandlingar: ”Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan samt Förslag till budget 2021 på ”Sjögärde Golfklubb/hemsida/medlemmar/årsmöteshandlingar 2020”.

Samtidigt kommer Valberedningens förslag till styrelse att läggas ut på samma sida även det under kommande vecka.

Vi ber dig samtidigt om synpunkter på vårt förslag till:

· Val av ordförande och sekreterare för mötet Förslag: Lars Ranäng resp. Berit Demén

· Val av två protokolljusterare Förslag: Johanna Söderström samt Anders Wik

I och med att du fått tillgång till dessa handlingar har du möjligheten att före den 7 februari inkomma med motioner samt frågor/kommentarer på Årsmöteshandlingarna. Dessa sänds till info@sjogarde.se

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Den 14:e februari kommer revisorernas berättelse att läggas på samma sida som Årsmöteshandlingarna enligt ovan. Dessutom kommer en utförlig instruktion att lämnas via mail hur du skall ansluta till det Digitala mötet. Om du behöver hjälp kontaktar du Servicecentret. 

Planen därefter:

· Den 11 februari möts styrelsen för att förbereda de sista detaljerna inför årsmötet, hantera eventuella motioner samt besvara uppkomna frågor/kommentarer.

· Senast den 18 februari måste du anmäla att du vill delta på det digitala årsmötet. Anmälan gör du på klubbens hemsida.

· Den 19 februari erhåller de som anmält sitt deltagande en länk via mail.

Välkomna till att delta på ett annorlunda Årsmöte den 21 februari 17.00

Styrelsen för Sjögärde GK

Kommentarer