BOKNINGSREGLER VID FROST

Nu har vi haft ett par dagar med frost på nätterna och mornarna. När det är frostfritt får golfarna spela, men så länge gräset är vitt och fruset är banan stängd.

De starttider som är bokade kommer vara de som gäller. Det innebär om du har bokat tid kl. 08.00 och det fortfarande är frost, är din tid inte spelbar och kommer strykas. Första bollen som får spelas på är först då frosten har släppt – Din starttid förskjuts alltså inte. Anledningen är att flytet på bokningarna blir bättre, administrationen vid förflyttningar av bokningar blir lättare samt att de som bokat sin tid under dagen får spela på sin önskade tid. Tänk på att vädret nu går mot kallare dagar och nätter vilket också gör att frosten kommer titta fram. Håll koll på vädret och boka tid därefter.

Varför är det då farligt att gå på gräs med frost?

När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då är risken större att plantan skadas och dör om golfarna kliver omkring på ytan. Här är några exempel på vad som kan hända om golfaren spelar på vintern då gräset är fruset men marken inte är tjälad:

* Marken packas under spelarens tyngd, luften trycks ur marken varpå rötter och mikroliv dör, just där spelaren gått. Risken finns också att det samlas vatten på ytan där spelaren gått, fryser till is och bildar isbränna som dödar gräset. Det är vanligt att alger bildas i fläckarna efter isbrännan, och det är svårt att få nysått gräs att ta sig i dessa fläckar.

* Slitaget av spelet på frusna greener kan förstöra gräsplantans delar, speciellt tillväxtpunkten som ligger i markytan. Dessutom glesas gräset ut och ger utrymme för svampsporer att få grepp. Svampsporerna sprids bland annat via golfarens skor och en försvagad gräsplanta är då ett lätt byte.

Tack för att ni respekterar detta.

Mvh, Sjögärde Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar