Coronavirus (Covid-19) och Sjögärde Golfklubb

Med anledning av att vi nu öppnar upp anläggningen för säsongen följer vi utvecklingen noga, där vi tar del av information från och följer rekommendationer från myndigheter.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att minska risken för smittspridning och vi kommer därför att hålla medlemmar och gäster löpande informerade om rådande läge.

Ta del av nedan information innan ditt besök hos oss. 

Personligt ansvar

Det är viktigt att vi alla tar ett personligt ansvar när vi vistas på golfklubben. Det är klubbens ståndpunkt att om någon känner sig osäker eller inte bekväm med att vistas på klubben så ska personen stanna hemma.

Det är det personliga ansvaret som är rådande om huruvida ett besök på klubben är lämpligt eller ej och detta kan inte överlämnas till golfklubben.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Om inte tvål och vatten finns tillgängligt, använd handsprit.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Rekommendationer vid vistelse på klubben

Reception/Shop samt omklädningsrum

 • Varje lokal är skyltad med max antal besökare. I receptionen är det till exempel max 3.
  Vi ber er respektera detta. Vi har ett enkelriktat flöde genom receptionen där man går in genom huvudentrén och ut genom dörren ut mot första tee. Följ uppsatta skyltar.
 • I våra lokaler finns handsprit att tillgå.
 • Undvik köbildning eller att du hindrar andra att ta sig fram.
 • Undvik närkontakt med andra och respektera ett visst avstånd.
 • Följ personalens anvisningar.
 • Ta eget ansvar och visa respekt för din omgivning.

 Som golfare kan du även tänka på att:

 • Ta inte i hand.
 • Håll avstånd till dina medspelare och nästa boll vid kö på banan.
 • Hosta i armvecket.
 • Flaggstången alltid lämnas kvar i hålet vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt använda en klubba.
 • När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
 • Våra bunkrar saknar för närvarande bunkerkrattor. Spelaren ska efter att ett slag jämna ut sanden med sin fot eller klubba.
 • Bolltvättar finns inte utsatta.
 • Gör en fothälsning – ”tack för god match!”

Personal
Vi uppmanar all vår personal att vara vaksamma och försiktiga och att vid minsta tecken på feber, hosta eller liknande symtom stanna hemma.

Medlemmar och gäster
Vi uppmanar samtliga medlemmar och gäster som påvisar minsta tecken på symtom att stanna hemma. Gäller även lindriga symtom.

Tillsammans hjälps vi åt :)

Varmt välkomna till vår anläggning!

Kommentarer