Medlemsinformation med anledning av Coronavirus (Covid-19) den 6 april 2020.

Styrelsen uppmanar klubbens medlemmar och kommittéer att noggrant följa utvecklingen genom att ta del av de råd och beslut som ges av Folkhälso-myndigheten samt de riktlinjer som ges av Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Golfförbundet (SGF).  https://golf.se/corona-riktlinjer

I korthet betyder det att vi inom Sjögärde Golfklubb i nuläget kan fortsätta att träna golf, spela golf och delta i Seniorgolfen och Onsdagsgolfen. Tävlingar för övrigt är inställda/uppskjutna till och med 30 juni. 

Vi skall vara införstådda med att nya riktlinjer kan komma. Information kring eventuella förändringar som påverkar klubbens aktiviteter på och runt vår golfanläggning finner du på hemsidan och via Nyhetsbrev.  

Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra ytterligare spridning av Coronaviruset och vi uppmanar därför alla med symtom, även enklare förkylning och hosta, att stanna hemma samt att de som tillhör en riskgrupp iakttar extra försiktighet. Som alltid gäller att man själv agerar ansvarsfullt.  

Ta väl hand om dig och de dina.

Styrelsen för Sjögärde Golfklubb.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Grand Opening lördag 6 april 2019-03-31
Information om regler 2019 2019-03-30
Vårerbjudande 2019-03-28
Årsmöte vår 2019 2019-03-01
Old Girls Vinnare 2018 2018-09-23