Kallelse höstmöte

Kallelse tll Sjögärde GK Årsmöte

Torsdag 29 nov kl: 19.00 i klubbhuset

Nedan finns kallelsen / föredragningslistan
Övriga dokument som valberdningens förslag, medlemsavgift, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret publiceras inom kort.

Eventuella motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 15e november - styrelsen@sjogarde.se 

-----

Dialgomötet som hölls den 23 oktober resulterade bl..a. i att vi startar upp tre projektgrupper som ska se över:

 - Partners & sponsring
 - Marknadsföring & kommunikation
 - Greenfee nivåer

Varje grupp kommer ledas av en styrelseledamot och vi välkomnar medlemmar som vill bidra med sitt kunnande, kontaktnät och ideer.
Hör av er till kansliet om ni vill delta i någon av grupperna. Ju fler ju bättre analyser och möjlighet till förbättringar.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Kallelse höstmöte 2018-11-08
Vi välkomnar nya medlemmar 2018-10-17
Old Girls Vinnare 2018 2018-09-23
Dam kommitte'n Tackar för 2018 2018-09-22
Onsdagsgolf 2018 2018-09-09