Protokoll höstmöte

Rapport från vårt Årsmöte

Torsdag 29 nov kl: 19.00 hölls vårt höstmöte i klubbhuset. Närvarande var 76 medlemmar.

Nedan finns alla handlingar inför mötet.

Protokollet finns på annan plats på hemsidan > Klubben > Organistation > Årsmöte (kräver inloggning)

En snabb sammafattning är att styrelsen förslag till Verksamhetsplan, Avgifter & Budget fick bifall.

Däremot kunde inte en ny Ordförande väljas och då valdes inte eller nya styrelseledamot, utan det kommer kallals till ett extra årsmöte i slutet av jaunari med enda punkt att då välja ordförande och styrelseledamöter.

 

 

Kommentarer

Fler artiklar