Protokoll höstmöte

Rapport från vårt Årsmöte

Torsdag 29 nov kl: 19.00 hölls vårt höstmöte i klubbhuset. Närvarande var 76 medlemmar.

Nedan finns alla handlingar inför mötet.

Protokollet finns på annan plats på hemsidan > Klubben > Organistation > Årsmöte (kräver inloggning)

En snabb sammafattning är att styrelsen förslag till Verksamhetsplan, Avgifter & Budget fick bifall.

Däremot kunde inte en ny Ordförande väljas och då valdes inte eller nya styrelseledamot, utan det kommer kallals till ett extra årsmöte i slutet av jaunari med enda punkt att då välja ordförande och styrelseledamöter.

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Hitta en golfkompis 2018-08-13
K M 2018-08-05
Matchcup 2018 Tee 57 2018-07-04
GGF fyller 50 2018-06-30
Matchspel Damer 2018-06-11