Hjälp oss att lägga krattorna rätt våra bunkrar

Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med sitt skaft tvärs med spelriktningen, där den minst stör spelet.

Den böjda delen av skaftet ska lyfta krattans skaft från sanden så att golfbollen kan rulla under dess skaft.

Vi underlättar även för vår banpersonal när de ska klippa om vi hjälps åt att placera bunkerkrattan på rätt sätt då vi har använt den. Om du lägger hela krattan i bunkern så kan inte klippaggregatet komma i kontakt med den.

Hälsningar Bankommitten

Kommentarer