Kallelse Extra Årsmöte

Kallelse Extra Årsmöte 
Torsdag 31 januari 2019 kl. 19.00
Sjögärde GK klubbhus

Vid det nyligen hållna Årsmötet kunde inte valberedningen, trots intensivt arbete, inte presentera något förslag på ordförande för klubben. Då inte heller mötet hade några förslag beslutades att ett Extra Årsmöte skulle hållas i januari. Mötet beslutade samtidigt att även valet av ledamöter bordlades för att istället väljas på det Extra Årsmötet i januari 2019. Även Val av Valberedning bordlades för att istället väljas på det Extra Årsmötet. Även val av ombud till GGF-möten bordlades.

Nuvarande Styrelse (vald till och med utgången av 2018) accepterar att intill Extra Årsmöte under andra halvan av januari månad 2019 kvarstå som en interimsstyrelse.

Valberedningen kommer senast 21 januari presentera sitt förslag.

 

 

Kommentarer

Fler artiklar