Kallelse till årsmöte 2019

Torsdag den 28e februari klockan 19.00 skall resultatet för 2018 redovisas tillsammans med styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser. Plats: Sjögärde GK

Handlingar till mötet kommer presenteras på hemsidan.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 14e februari och mailas till info@sjogarde.se


Välkomna

Kommentarer