Kallelse Vårmöte 2018

Kallelse till vårens Årsmöte måndag den 26e februari klockan 19.00 skall resultatet för 2016 redovisas tillsammans med styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser. Plats: Sjögärde GK

Vi kommer även presentera vår nya krögare Glenn, och berätta mer om vårt arbete med Vision 50/50.

Styrelsen för 2018 går att hittar du här

Handlingar till mötet kommer presenteras här på hemsidan.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 12e februari och mailas till
styrelsen@sjogarde.se


Välkomna

Kommentarer

Fler artiklar