Rapport Vårmöte 2018

I måndags (26 feb) hölls vårens Årsmöte där resultatet för 2017 redovisades tillsammans med styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser. Årsredovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Nya styrelseledamöter och ledamöter till valberedningen valdes. Inkommen motion samt propositions röstades enligt styrelsens rekommendation.

Handlingarna inkl. Revisonsberättelsen finns nedan (protokollet kommer när det är justerat och signerat)


Väl mött

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Onsdagsgolf 2018 2018-05-26
Prova på Sjögärde 2018-05-24
Vi välkomnar nya medlemmar 2018-05-21
Resultat & nya tävlingar 2018-05-18
Nu börjar Golfkul 2018-05-09