Ny organisation på banan

På årsmötet ifjol bestämdes att klubben som ett av flera fokusområden skulle se över organisations effektiviteten. Kort betyder det att vi vill minimera kostnader utanför säsongen för att kunna lägga så många timmar och stor arbetskraft som möjligt under golfsäsongen. Iår har vi genomfört steg 1 och effektiviserat vår kanslifunktion / servicecenter. Nu inför 2018 tar vi nästa steg och ser över även banarbetarorganisationen. 


Vi gör allt för att se över och försöka minska våra fasta kostnader och för att slippa höja medlemsavgifter (som är vår enskilt största inkomstkälla) för att kunna investera i fler arbetade timmar på banan under säsong.

Vi följer alla lagar och regler samt praxis i branschen. Vi har idag färdigförhandlat (MBLat), med golfens fackliga branschorganisationer där vi har kollektivavtal, att vi av ekonomiska skäl behöver förändra organisationen. I klartext betyder det att vi går från att ha 1 chef och 2 heltidsanställda på bansidan till att 2018 ha 1 banchef (utan anställda) och istället kunna ha många fler säsongs arbetare.

De fackliga branschorganisationerna hade inget att invända mot föreslagna förändringar och därför gäller den nya organisationen fr.o.m. 3 oktober.

Förhandlingar pågår nu på individuell nivå med respektive organisation och vi kan därför inte idag ge mer information.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Dam kommitte'n Tackar för 2018 2018-09-22
Old Girls Vinnare 2018 2018-09-19
Onsdagsgolf 2018 2018-09-09
Änglar 2018-08-30
Sjögärde i media 2018-08-14