Sjukt bra beslut i friskvårdsfrågan

  • Golf blir friskvårdsgrundande
  • Detta vet vi
  • Vad gäller på Sjögärde

Det är ingen överdrift att påstå att de senaste dagarna varit omtumlande med historiska besked i friskvårdsbidragsfrågan. Vi var många som väntade på, och var beredda på, Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom. Beslutet var också det förväntade. Men det var när Skatteverket gav sin syn på beslutet som det verkligen blev intressant – och det hela tog en lite oväntad, men likafullt mycket glädjande vändning. Allt golfspel räknas som möjligt att få bidrag för.

Ni kan bakgrunden. Urban Rydin på LRF ställde en fråga kring varför viss golf inte skulle vara bidragsberättigad som enklare och billig motionsform. Skatterättsnämnden gav honom rätt, Skatteverket överklagade till HFD, som på grund av formaliafel gav Skatterättsnämnden bakläxa. Rydin vilade inte utan gav sig in i rond två, fick återigen rätt i Skatterättsnämnden. Skatteverket överklagade, som man alltid gör, återigen till högsta instans, det vill säga HFD. Som den här gången gav Rydin och Skatterättsnämnden rätt.

Någonstans under den här resan insåg Skatteverket det ohållbara i att bli en ännu mer kontrollerande och granskande myndighet med "spioner" för att kolla medlemskap och vem eller vilka som skulle få tillgång till bidrag.

Så Skatteverket agerade snabbt när domen kom, gav sin egen tolkning av domen och fastställde regler som gäller från 1 januari, det vill säga redan nu. Från Svenska Golfförbundet har vi kommunicerat HFD:s dom, men avvaktat Skatteverkets agerande för att kunna gå ut med rätt information till medlemsklubbar och golfare.

Det vi vet!
Genom Skatteverkets kommentarer och förkunnande vet vi följande:
Golf är fullt ut avdragsgill som friskvårdsförmån för arbetsgivare. Alla arbetsgivare är godkända men personen som tar emot friskvårdsbidrag måste vara anställd. Egenföretagare – driver firma – får inte göra avdrag för motion eller friskvård.

En förutsättning är att all personal erbjuds förmånen, dvs att spela eller lära sig spela golf.
Det maximala avdragsbeloppet är 5 000 kronor per år. Det spelar ingen roll om den totala spelkostnaden överstiger denna beloppsgräns, understiger den eller är uppdelad i flera mindre belopp. 

Det måste vara någon form av spelavgift, medlemsavgift är ej avdragsgill
Förutom spelrättsavgift är även lektioner, greenfeeavgifter, egen träning på driving range, golfutbildningar och nybörjarkurser avdragsgillt. Men det är inte all greenfee som är avdragsgill. Det finns en gräns vad som anses vara motion av enklare slag, under 1 000 kronor .

Kom ihåg:
Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om företaget vill acceptera golf eller andra aktiviteter som förmån.

Personlig tränare är inte avdragsgill förmån.
Tränings- och motionsredskap är inte avdragsgillt.
Deltagaravgift i tävlingar är inte avdragsgillt.

En vanlig fråga är om Skatteverket verkligen kan besluta kring detta. Måste det inte vara ett politiskt beslut i riksdagen eller från regeringen? Det krävs inga politiska beslut. Domen handlar om en tolkning av ett politiskt beslut så enda gången det skulle bli aktuellt med ett politiskt beslut är om riksdagen inte är nöjd med domstolens tolkning. Skatteverket har ju accepterat (hade ju inget annat val då även de måste följa domstolsutslag) utslaget vilket betyder att den nya tolkningen gäller. Lite elakt kan man ju säga att HFD anser att Skatteverket tidigare tolkat gällande riksdagsbeslut fel.

 

Sjögärde GK
Det har tidigare inte varit viktigt att dela upp avgifterna på fakturan men Sjögärde har som alla föreningar enligt stadgarna haft en tydlig uppdelning av medlemsavgift och annan avgift, i Sjögärdes fall en sperättsavgift. 

Medlemsavgiften hos Sjögärde GK är enligt tidagre besliut 2.000kr för seniorer.
Reseterande del av den fakturerade spel & medlemsavgiften är sperättsavgiften = den del som är friskvårdsbidragsgrundande under rätt förutsättningar.

Klubben kommer till kommande årsmåte se över om medlemsavgiften kan justeras.

För de medlemmar som via sitt företag kan nyttja det nya friskvårdsbidraget behöver en faktura specifikation från oss som särskiljer uppdelningen av medlemsavgift och spelrättsavgift.

Medlemsavgiften hos Sjögärde är 2000kr för seniorer. Företaget kan sedan ta upp resterande del av årsavgiften (spelrättsavgiften)upp till maximalt 5000 kr som friskvård. 

För Dig som behöver denna specifikation så maila mig ditt golfid så kommer jag när jag är åter från semestern (1 feb) börja skicka ut era specifikationer.
 
Keep swinging
Claes
 

Kommentarer

Fler artiklar