Organisation

Sjögärde Golfklubb är en ideell förening med en huvudstyrelse och kommitteverksamhet. På klubben arbetar anställd personal och entreprenörer.

I samband med årsmötet den 29 november 2016 beslutades bemanningen 2017:
Ordförande & sekreterare: Susanna Cassberg
Vice ordförande: Davey Barnes
Kassör: Magnus Carlsson
Ledamot: Mari Haglund
Ledamot Dan Ericsson
Ledamot: vakant tills Vårmötet
Ledamot: vakant tills Vårmötet

Klubben genomför varje år affärs- och verksamhetsplaner för de kommande verksamhetsåren. Bifogat finns affärsplanen för de kommande fem åren.

Vision 2022, från 2012 ligger också bifogat.