Kommittéer

Sjögärde GK är en ideell förening som består av en huvudstyrelse och 10 kommittéer. Klubbens huvudstyrelse utser en ordförande för varje kommitté som sedan sätter samman en kommitté. Kommitténs uppdrag finns beskrivet i arbetsdokumentet "Sjögärde GK Plan 2014-16". Glädjen och viljan av att utveckla klubben är grunden i arbetet. Varje år lägger Sjögärdes alla ideella tusentals timmar på klubben. Det har bidragit till att vi kanske är världens bästa golfklubb! Hör av dig till ordföranden i en kommitté som du vill arbeta för!