BUG- banutvecklingsgruppen

Sjögärdes banutvecklingsgrupp består av ett gäng goa Sjögärdemedlemmar som heter:

Ordförande Arne Ahlquist         arne.ahlquist@swipnet.se 
                 Karin Malm
                 Gudrun Skantze
                 Jan-Olof Norling
                 Per-Erik Erlandsson
                 Adjungerade är även:
                 Claes Leander, Klubbchef
                 Dan Wikström, Banchef

BUG jobbar ständigt för att ta fram förslag till utveckling för Sjögärdes golfbanor men också att utveckla klubben. 

Har du åsikter, tips eller förslag som berör banans utveckling är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss! 

Varma hälsningar, 
BUG- banutvecklingsgruppen