SNÖR-Tävling 22/9

Anmäl er till Avslutningsdagen den 22 September där vi spelar denna snör-tävling över 9 -hål samt äter lunch och delar ut priser.

Anmälan görs

Regler för snörtävlingen är följande (dessa fås med vid start):

Snöret ersätter ditt handicap vilket innebär att höghandicapare har längre snöre än låghandicapare. Längden på snöret är alltså i proportion till ditt handicap.

Snör-tävlingen spelas som slagtävling, alla måste "håla ut".

Med hjälp av snöret får du flytta bollen var som helst på banan och åt vilket håll som helst. Vid varje flyttning klipps snöret av motsvarande bit. Snöret kan användas till att komma ut ur :

  • bunker, under träd, lutning eller annat dåligt läge. Snöre dras från den plats du hamnat till där du placerar bollen varvid snöret klipps.
  • eller till att sänka puttar. Markera bollen och dra snöret från markeringen till hålkant och klipp av snöret.

När snöret används räknas inte den sträckan som ett slag.

Alla slag med klubban räknas och den som har lägst antal slag efter 9 hål är vinnare. Hushålla med snöret så det räcker hela rundan, överblivet snöre får man inte tillgodoräkna sig.