Dam Träning

Träning för Damer, 15 +, på söndagar kl 16-18 med start den 13 maj.

Anmälan till Anna Ekman, ekmananna@live.se

Kostnad 700 kr