Nya tider, Nya Regler. Sjögärde erbjuder utbildning i golfregler 2019.

Utbildning i Golfregler 2019.

Sjögärde erbjuder utbildning till självkostnadspris. (50 kronor)

GIT anmälan 19 mars

GIT anmälan 6 april

För att hjälpa Sjögärdes medlemmar att få ett grepp över de viktigaste regelförändringarna och att navigera i det nya regelverket så erbjuder vi under våren och sommaren 2019 utbildning i de nya golfreglerna. Vi har maximerat antalet deltagare till femtio per utbildningstillfälle och eftersom vi hoppas på god uppslutning så kommer ett antal tillfällen med ungefär samma innehåll att erbjudas.

Varje kurstillfälle kommer att omfatta fyra timmar inklusive fikapaus. Vi kommer att presentera en grundlig genomgång av de viktigaste regelförändringarna. Vidare kommer vi att diskutera hur Sjögärde kommer att anpassas till de nya reglerna vad beträffar Banmarkeringar och Lokala Regler. Detta innebär bl.a. att vi diskuterar det nya begreppet Pliktområde och hur vi skall hantera dessa, speciellt vid spel på Sjögärde.  Vi skall också försöka lära oss att hitta i den nya Regelboken, såväl i Bokform som på Webben.

Bra att ha med sig:

Dator, (Internet Explorer än inte kompatibelt med de hemsidor vi skall besöka utan Google Chrome eller Firefox rekommenderas att ha nedladdad på datorn).

Telefon med regelapp (vissa tycker att denna kan vara svårläst men den är lätt att ta med på banan).

De två första utbildningstillfällena är schemalagda enligt nedan.

Lördag 2 mars kl. 10:00 – 14:00 

Tisdag 19 mars 17:00 – 21:00 

Anmälan görs i GIT via MIN GOLF på precis samma sätt som när man anmäler sig till en tävling på Sjögärde.

Avgift: 50 kronor inklusive Regelbok och Fika

Vi i HUR gruppen. Handicap, Utbildning och Regler.

Tomas Carlsson, Distriktsdomare       tomas.carlsson@chalmers.se

Magnus Carlsson, Utbildningsansvarig          magnus-l.carlsson@telia.com